Make your own free website on Tripod.com

.

هنرپيشگي ، تهيه كنندگي و كارگرداني

Actor,Producer & Director

 

 

ماهيت كار

هنرپيشگان ، تهيه كننده ها و كارگردانها ايده هارا ابراز كرده و تصاويري را در نمايش ، فيلم ، راديو ،‌ تلوزيون و ديگر محيطهاي نمايش و اجراي هنري خلق ميكنند. آنها نوشته هاي نويسندگان را براي سرگرمي ، آموزش ويا اطلاع رساني به مخاطبين رسانه ها تفسير كرده و به مرحله اجرا درمياورند. اگرچه معروفترين هنرپيشگان ، تهيه كنندگان و كارگردانان درفيلمها ، شبكه هاي تلوزيوني يا تاترهاي  تهران فعاليت ميكنند ،بسياري از آنها در شبكه هاي تلوزيوني ، تاترها و شركتهاي فيلمسازي محلي به كار مشغولند.

هنرپيشه ها در كارهاي روي صحنه ، راديو ، تلوزيون  و يا توليدات ويدئويي به ايفاي نقش ميپردازند. از محلهاي ديگر فعاليت آنها ميتوان از پاركها ، تماشاخانه ها و محلهاي تفريحي نام برد . آنها ممكن است در فيلمهاي صنعتي كه براي آموزش و ترويج استفاده ميشوند بازي كنند. اكثر بازيگران براي بدست آوردن يك كار ثابت ناچارند كوشش بسياري كنند و تعداد كمي هستند كه به عنوان ستاره شناخته ميشوند. گاهي حتي به بازيگران شناخته شده و با تجربه نيز نقشهاي دوم و صرفا حمايت كننده داده شود. بعضي نيز به عنوان سياهي لشكر عمل كرده و يا تنها يك يا دو خط از فيلمنامه را اجرا ميكنند. بعضي بازيگران در بخش نمايش هنرستانها يا دانشكده هنرهاي دراماتيك به تدريس ميپردازند.

 

تهيه كنندگان سرپرستي كار را به عهده داشته و در رابطه با مسائل مالي و تجاري توليد تصميم گيري ميكنند. آنها متن را انتخاب كرده و تاييد چگونگي بسط ايده هاي متن اوليه را به عهده دارند ، تمهيدات مالي لازم را انجام داده  و اندازه و ميزان مخارج توليد را معين ميكنند. اين تهيه كننده است كه كارگردان ، هنرپيشه هاي اصلي و ديگر عوامل فني كليدي توليد را انتخاب ميكند. بستن قرارداد مالي و چانه زني در رابطه با دست مزدها ، تضمين پرداختها ، اجاره محل و ديگر مخارج نيز به عهده تهيه كننده ميباشد. تهيه كنندگان هماهنگي لازم را بين نويسندگان ، كارگردانان، مديران توليد و ديگر عوامل ايجاد ميكنند تا پروژه را در محدوده برنامه زمانبندي شده و بودجه تعيين شده حفظ كنند.

كارگردانان مسؤول اتخاذ تصميمات خلاقانه در رابطه با كار در حال توليد ميباشند. آنها متون اوليه را تفسير كرده ، برداشتهاي خود را به طراحان صحنه و لباس منتقل ميكنند ، از هنرپيشه ها آزمونهاي لازم را به عمل آورده و آنها را انتخاب ميكنند، تمرينات را هدايت كرده و كار هنرپيشه ها و ديگر كاركنان را كارگرداني ميكنند. تاييد عناصر توليد شامل صحنه آرايي ، طراحي لباس ،‌حركات موزون و موسيقي كار به عهده كارگردان است.

محيط كار

هنرپيشگان ، تهيه كننده ها و كارگردانان تحت فشارو استرس دائمي كار قرار دارند . براي موفق شدن آنها بايد نسبت به كار خود متعهد بوده و شكيبا باشند. هنرپيشه ها با وجود اينكه اغلب در شرايط محيطي ناخوشايند بايد كار كنند ،‌ تلاش ميكنند تا اجرايي بي عيب داشته باشند. تهيه  كنندگان و كارگردانان بابت حفظ برنامه در بودجه و برنامه زماني تعيين شده ، اجراي مقررات كار گروهي ، نظم دهي به تمرينات و ترتيب ملاقات با طراحان ، حاميان مالي و مجريان طرح استرس زيادي را متحمل ميشوند.

قراردادهاي بازيگري عموما كوتاه مدت ميباشند ( از يك روز گرفته تا چندين ماه ) و اين بدان معناست كه اغلب در بين دو كار ،‌ دوره هايي طولاني از بيكاري وجود دارد. ماهيت نا مطمئن امنيت شغلي باعث ميشود تا ميزان درآمد آنها غير قابل پيشبيني بوده و رقابت بر سر نقشهايي حتي با در آمد كم نيز زياد باشد. اغلب هنرپيشگان ،‌ تهيه كننده ها و كارگردانان براي گذران زندگي بايد شغل ديگري نيز داشته باشند.‌

 

درحين اجرا ، هنرپيشگان عموما ساعتهاي طولاني و نامنظمي را كار ميكنند. به عنوان مثال بازيگران صحنه تاتر ممكن است يك اجرا در شب و يك اجرا در روز داشته باشند . آنها گاهي مجبورند براي اجرا به همراه گروه به مسافرت بروند. هنرپيشگان فيلم ممكن است در شرايط آب و هوائي بد در محل فيلمبرداري كار كنند ويا براي مدتي طولاني  براي شركت در يك صحنه فيلم در اطاق چهره پردازي منتظر بمانند. بازيگران تلوزيون اغلب با كمترين آمادگي در جلو دوربين ظاهر ميشوند چرا كه متون تلوزيوني به دفعات بازنگري ميشوند و يا درست قبل از تصوير برداري نوشته ميشوند.

 كار در شبها و تعطيلات جزء ثابتي از زندگي بازيگران صحنه تاتر ميباشد. در تعطيلات آخر هفته ممكن است بيش از يك بار نمايش اجرا شود. بازيگران و كارگردانان سينما و تلوزيون ، بخصوص آنهائي كه د ر محلهاي خاص فيلمبرداري ميكنند  ممكن است براي تصوير برداري در تاريكي ويا پرهيز از شلوغي محلهاي عمومي  در اوائل صبح و يا نيمه هاي شب كار كنند.

 بازيگران بايد از لحاظ جسمي در شرايط مناسبي باشند و بنيه كافي براي حركت در صحنه تاتر ويا استوديوهاي بزرگ تلوزيوني يا سينمائي را داشته باشند. آنها بايد قدرت اجراي فنون پيچيده بازيگري را ضمن حفظ شخصيت اصلي داستان و در حالي كه با صداي بلند صحبت ميكنند داشته باشند. بازيگران بايد قدرت تحمل گرماي ناشي از پروژكتورهاي صحنه و وزن سنگين بعضي لباسهاي بازيگري را داشته باشند. تهيه كنندگان و كارگردانان بايد انتظار چنين خطراتي را داشته باشند و با تمرين كافي در صحنه و آشنا كردن بازيگران با خصوصيات صحنه ونيز اجازه دادن به بازيگران براي انجام تمرينات گرم كننده و كششي  از جراحات صوتي و فيزيكي پيشگيري كرده و به آنها استراحت كافي درحين كار بدهند تا دچار خستگي و كم آبي بدن نشوند.

 فرصتهاي شغلي

 هنرپيشگان ،‌ تهيه كنندگان و كارگردانان دراستوديوهاي سينمائي ،‌ تلوزيون ، راديو و تاتر كار ميكنند. برخي نيز به تدريس در هنرستانها و دانشگاهها و كلاسهاي خصوصي بازيگر ي ميپردازند.

آموزش و ادامه تحصيل

براي بازيگر ، تهيه كننده و يا كارگردان شدن ، راههاي متعددي وجود دارد. استخدام كننده ها معمولا به دنبال افرادي با غريزه خلاقيت ، استعداد ذاتي و ظرفيت هوشي كافي براي بازيگري ميگردند. بازيگران بايد اشتياق زيادي براي بازيگري و سرگرم كردن ديگران داشته باشند. اكثر آنها در هنرستان يا كالج در نمايش شركت ميكنند ويا در گروههاي تاتري محلي بازي ميكنند. كار درگروههاي كوچكتر منجر به افزايش تجربه و باز شدن راه براي بازي در گروههاي  و شهرهاي بزرگتر ميشود. رقابت شديد باعث ميشود تا تعداد كمي از افراد به ستاره سينما تبديل شوند.

 آموزش رسمي  در هنرستان هنرهاي زيبا ويا دانشگاه عموما لازم است اما بعضي افراد بدون اين تحصيلات رسمي نيز در اين رشته موفق ميباشند. از جمله دروس اين رشته رسانه هاي راديو و تلوزيون ، ارتباطات ، فيلم ، تاتر، هنرهاي نمايشي و ادبيات نمايشي ميباشند. دروس پيشرفته تر شامل نطق و حركت  در صحنه ، كارگرداني ، نمايشنامه نويسي و طراحي ميباشند.

بازيگران در هر رده اي از تجربه ، گاهي دركلاسهاي آموزشي بازيگري شركت ميكنند. آنها در نقشي كه بر عهده شان گذاشته ميشود تحقيق و بررسي  ميكنند تا بتوانند مفهوم را در طي تمرينات به راحتي دريابند و با زمينه هاي داستان آشنا شوند. گاهي براي واقعي تر جلوه دادن نقشي كه بازي ميكنند به يادگيري زبان يا لهجه اي خاص ميپردازند. داشتن مهارت در خوانندگي ،‌ حركات موزون ، اسكي ، شعبده بازي و پانتوميم ميتواند كمك كننده باشد . بازيگران بايد قدرت تاثيرگذاري بر مخاطب را داشته باشند. خصوصيات فيزيكي ظاهري در انتخاب شدن هنرپيشه براي نقشي خاص بسيار موثر است.

 براي تهيه كنندگي نياز به آموزشهاي خاصي نيست. تهيه كنندگان از پيش زمينه هاي مختلفي برخوردارند. آنها بايد از استعداد ،‌ تجربه و مهارت تجاري كافي برخوردار باشند. بسياري از آنها هنرپيشه ، نويسنده ،‌ ويراستار فيلم و يا مديرتجاري ميباشند.

 

چشم انداز آينده

 به نظر ميرسد كه فرصتهاي شغلي براي بازيگران ، تهيه كننده ها و كارگردانان  درحال افزايش است . با وجود اينكه تعداد زيادي از مردم تمايل ورود به اين رشته ها را دارند اما بسياري از آنهايي كه موفق به يافتن كار ميشوند به علت سختي كار ،‌ طولاني بودن ساعات كاري و درآمد كم از اين رشته ها كناره ميگيرند. با وجود رشد فرصتهاي شغلي ، يافتن كار مناسب به علت رقابت شديد مشكل ميباشد و تنها افرادي كه استعدادي خاص دارند موفق به يافتن دائمي كار ميشوند.

افزايش سريع در تعداد شبكه هاي  ماهوارهاي ،  فيلمسازي ويدئويي و محيطهاي اينترنتي نياز به اين مشاغل را افزايش ميدهد.

ميزان درآمد

درآمد ميانگين سالانه براي هنرپيشگان در ايالات متحده درسال 2000 ، 25920 دلار بوده است. تهيه كنندگان بندرت حقوق ثابتي دريافت ميكنند و به جاي آن درصدي از سود حاصل از فروش محصول ويا بليط نمايش به آنها تعلق ميگيرد.