Make your own free website on Tripod.com
KnowClub
خانه تبديل واحدها مقاله ها رشته هاي دانشگاهي مشاهير

بازديد کننده عزيز
براي ملاحظه مقالات جديد به اين آدرس مراجعه نماييد:

http://www.knowclub.net/paper/

:

 

مريخ سیاره سرخ

 
فضاپيمای اکتشافی مريخ
قبل از نيمه شب دوم ژوئن ۲۰۰۳ يک موشک سايوزکه حامل فضاپیمای مارس اکسپرس بود از پايگاه فضايی بايکونر قزاقستان به فضا پرتاب شد بر روی این فضا پيمای ایک کاوشگر به نام بیگل۲نصب شده است هدف از اين برنامه فضايی جمع اوری اطلا عاتی ازخاک اين سياره مرموز توسط بیگل۲ می باشد .
سفر به مريخ به مدت شش هفته به طول انجام خواهد گرفت. مهندسان هوا فضای
این پروژه اميدوارند که فضا پيما بتواند در ۲۶ دسامبر در مدار مريخ قرار


مقايسه مريخ وماه
فاصله زمين تا خورشيد ۹۳ميليون مايل و فاصله مريخ تا خورشيد۱۴۲ميليون مایل
طول يک روز زمينی ۲۳ساعت و ۵۶دقيقه و طول يک روز مريخی ۲۴ساعت و ۳۷دقيقه
(هر مایل ۶۰۹/۱کیلومتر است)
یک سال زمین ۳۶۵ روز ویک سال مریخ ۶۸۷ روز
مواد تشکيل دهنده اتمسفر زمين اکسيژن نيتروژن هيدروژن بخار اب ودی اکسيد کربن
و.مواد تشکيل دهنده اتمسفر مريخ بيشتر دی اکسيد کربن ومقداری بخار اب است که
تنها ۱۳٪ ان را اکسیژن تشکیل می دهد.
جاذبه مریخ ثلت جاذبه زمین است در حدود ۳/۳ متر بر مجذور ثانیه
دمای روز مریخ ۲۷ درجه و دمای شب در ان ۱۳۷- درجه سانتیگراد است
زمين فقط يک قمر (ماه) دارد و مريخ دوقمر زيبا به نامهای فوبوس و دموس دارد .مریخ
همواره برای بشر جذاب بوده ودر رابطه با ان تحقیقات زیادی صورت گرفته در همین راستا
اژانس فضايی اروپا اسا در برنامه فضايی خود بنام ارورا در نظر دارد فرود انسان
را بر اين ستاره مرموز بين سالهای ۲۰۲۵-۲۰۱۵ ميلا دی محقق گرداندو بسیار امیدوارند که
کاوشگر مریخشان (بیگل ۲ )به کمک بازوهای مکانیکی خود بتواند از خاک مریخ نمونه برداری
کند فرق اصلی این کاوشگر اروپایی با کاوشگرهای امریکایی روورها این است که دارای چرخ
برای گردش روی مریخ نمی باشد .در شکل زیر بیگل ۲ را می بینید

        اين اقا پروفسور کولين پيلينگر است که در کنار مدلش از بیگل ۲ ایستاده

چشم هم چشمی ناسا با اسا:
اژانس فضایی ناسا نیز توانست مانند اژانس فضایی اروپا کاوشگر مریخ خود راتوسط موشک
دلتای ۲ برای ماموریت به مریخ بفرست این پرتاب در روز سه شنبه دهم ژوئن از پایگاه
کیپ کاناورال فلوریدا صورت گرفت .این موشک حامل کاوشگری است که از نسل روورهای
کاوشگر قبلی مریخ است ولی به مراتب کاملتر از ان بطوریکه در هر روز مریخی ۴۰ متر را طی
خواهد نمود نام این کاوشگر را دختری کوچک به نام سوفی کوللیز انتخاب کرده است.که در عکس زیر کنار مدل کاوشگر ایستاده.
هدف از این برنامه فضایی جمع اوری اطلا عات دقیقتر راجع به مریخ است دانشمندان ناسا میخواهند تا مدتی دیگر کاوشگر دوقلوی اسپریت یعنی اپو روچینی را نیز به مریخ اعزام کنند
البته ناسا در سال ۱۹۷۶و۱۹۹۷ دو مامورریت را ترتیب داده بود که طی ان روورهای کاوشگر
مریخ نتوانسته بودند اطلا عات زیادی را در مورد مریخ در اختیار محققان قرار دهند

با ارزوی توفیق برای اژانس فصایی ناسا واسا
منابع :cnn, esa and nasa

اين تصوير که جد يدا

توسط سفينه  اکتشافی مريخ اسا فرستاده شده نشان دهنده وجود مقدار فراوانی اب بر روی سياره مريخ است

 

در ۹ جولای ۲۰۰۳ اقای دی-سی پارکر توانست با يک تلسکوپ ۱۶ اينچی

معمولی ابرگرد غبارسفيد رنگ ناشی از طوفان را بر روی سطح مريخ مشاهده کند


Copyright © 1999 http://www.knowclub.com All rights reserved.
Revised: 2006/03/07 06:59 AM -0500