Make your own free website on Tripod.com
KnowClub
خانه تبديل واحدها مقاله ها رشته هاي دانشگاهي مشاهير

بازديد کننده عزيز
براي ملاحظه مقالات جديد به اين آدرس مراجعه نماييد:

http://www.knowclub.net/paper/

:

 

مدارك پزشكي

Medical Records & Health Information

ماهيت كار

هر زمان كه كاركنان مراقبتهاي پزشكي , بيماري را معالجه ميكنند چگونگي درمان بيمار و مشاهدات خود را ثبت ميكنند . اين گزارش شامل نشانه ها و تاريخچه پزشكي بدست آمده از بيمار, نتايج معاينات, گزارش آزمايشگاه و نتيجه عكسبرداري , تشخيص و برنامه درماني مي باشد . تكنسين مدارك پزشكي و ثبت اطلاعات بهداشتي به منظور تكميل و افزايش دقت , اين گزارشات را ارزيابي و سازماندهي مي كنند .

تكنسينهاي مدارك پزشكي در قدم اول ، با اطمينان حاصل كردن  از كامل بودن پرونده هاي پزشكي اوليه بيماران به جمع آوري اطلاعاتي در رابطه با وضعيت سلامتي بيمار مي پردازند . آنها بايد مراقب باشند كه همه فرمها كامل , مشخص و امضا شده باشند و تمامي اطلاعات لازم در  رايانه ثبت گردد. گاهي اوقات آنها براي روشن شدن تشخيص يا بدست آوردن اطلاعات اضافي با پزشكان ارتباط برقرار مي كنند.

تكنسين ها براي هر تشخيص و درماني كدي اختصاص مي دهند . آنها با اطلاعاتي كه در زمينه مراحل بيماري دارند و با مراجعه به كتابهاي راهنماي طبقه بندي بيماريها اين كار را انجام ميدهند . سپس با به كار گيري برنامه اي نرم افزاري , بيمار را در يكي از چند صد گروه تقسيم بندي شده بر اساس تشخيص بيماري قرار  مي دهند . با اين روش ميزان هزينه اي را كه بيمارستان بابت درمان  بيماراني كه تحت پوشش بيمه هاي درماني قرار دارند ، از اين سازمانهاي بيمه دريافت ميكند ميتوان معين كرد. تكنسين هاي متخصص در كد گزاري اطلاعات بهداشتي را- كد گزاران اطلاعات بهداشتي ، كد گزاران مدارك پزشكي يا متخصصان كد گزاري_ مي نامند . علاوه بر اين ازكد گزاري ديگر موارد مانند سيستمهاي درمان سرپايي نيز استفاده مي شود.

 تكنسيين ها براي جدول بندي و تجزيه و تحليل اطلاعات به منظور  بهبود مراقبتهاي پزشكي, كنترل هزينه ها , استفاده در موارد قانوني , بررسي ها و يا استفاده در مطالعات تحقيقاتي از برنامه هاي رايانه اي استفاده مي كنند . كارمندان ثبت تومورها , به منظور فراهم كردن اطلاعات براي پزشكان و مطالعات تحقيقاتي گزارشهايي را از بيماران سرطاني گرد آوري و ثبت مي كنند.

وظايف تكنسينهاي ثبت مدارك پزشكي با توجه به بزرگي و گستردگي مركز بهداشتي و درمانيي كه در آن شاغل هستند متغير است . در مراكز بزرگ تا متوسط احتمال دارد كه تكنسين ها در يكي از زمينه هاي اطلاعات پزشكي تخصص بگيرند و يا در حاليكه مدير ثبت  اطلاعات و گزارشات پزشكي  مديريت بخش را بر عهده دارد آنها نظارت بر كار كارمندان اطلاعات بهداشتي و درماني و نسخه برداران پزشكي را بر عهده گيرند . در مراكز كوچكتر تكنسين ثبت اطلاعات و گزارشات بهداشتي و پزشكي گاهي مديريت بخش را بر عهده مي گيرد.

محيط كار

 معمولا"ساعات كاري تكنسين ثبت مدارك پزشكي , چهل ساعت در هفته مي باشد و گاهي مجبور به اضافه كاري نيز ميباشند . در بيمارستانهايي كه بخش ثبت اطلاعات پزشكي  شبانه روز در طول هفته باز مي باشد تكنسين ها در شيفتهاي روز , عصر و شب به كار مي پردازند.

محل كار آنها دفاتر راحت و مناسبي ميباشد . اين يكي از معدود مشاغل مربوط به پزشكي ميباشد كه تكنسين با بيمار كمتر در ارتباط مستقيم مي باشد . از آنجايي كه دقت لازمه كار است , آنها بايد به جزئيات توجه زيادي داشته باشند . تكنسين هايي كه براي مدت طولاني با مانيتور رايانه مشغول بكارند بايد به منظور جلوگيري از دردهاي ماهچه اي و خستگي چشم از محافظ استفاده  كنند.

فرصتهاي شغلي

 اكثر تكنسين ها توسط بيمارستانها استخدام مي شوند . بقيه مشاغل مربوط به كلينيك ها , خانه  سالمندان يا  مطب پزشكان ميشود . شركتهاي بيمه كه با امور پزشكي سرو كار دارند تعداد كمي از تكنسينهاي ثبت را به منظور جدول بندي و تجزيه و تحليل اطلاعات بهداشتي استخدام مي كنند . گروهي از تكنسينها به منظور بازرسي اطلاعات گردآوري شده از مراكز بهداشتي و همكاري در امور تحقيقاتي توسط سازمانهاي بهداشتي استخدام مي شوند .

آموزش و ادامه تحصيل

علاوه بر آموزشهاي عمومي , دوره هاي كار بردي شامل اصطلاحات پزشكي , ساختار و عملكرد ارگانهاي بدن انسان  , مسائل حقوقي مربوط به اطلاعات بهداشتي و پزشكي , رمزگزاري و چكيده سازي اطلاعات , آمار , مديريت بانكهاي اطلاعاتي , روشهاي بهبود كيفيت و آموزش رايانه مي باشند . از ديگر دروس وابسته  زيست شناسي,شيمي و علوم بهداشتي ميباشند .

گروهي از كارمندان دفتري  ثبت گزارشات از طرف بيمارستان به عنوان تكنسين ثبت مدارك پزشكي مشغول بكار مي شوند هر چند در آينده اين عمل كمتر صورت مي گيرد.

 

چشم انداز آينده

 دور نماي كار براي تكنسين هاي با تحصيلات رسمي مناسب مي باشد و اين از يك طرف به علت افزايش تعداد آزمايشات پزشكي , معالجات و روشهاي درماني و از طرف ديگر موشكافي سيستمهاي بيمه و مراكز قانوني و بالا رفتن سطح فرهنگ پزشكي مردم و حساسيت آنها به داشتن اطلاعاتي دقيقتر ميباشد . شمار زيادي از تكنسين هاي ثبت گزارشات پزشكي توسط بيمارستانها استخدام

مي شوند اما اين رشد در بخشهاي ديگر بدين سرعت نمي باشد . تقاضاهاي رو به افزايش مبني بر ثبت گزارشات مطب و كلينيك پزشكان باعث افزايش ميزان استخدام خصوصي گروهاي پزشكي مي شود .

 

ميزان درآمد

 در سال 2000 ميانگين درآمد سالانه تكنسين ثبت مدارك پزشكي در ايالات متحده 22750 دلار بوده است.